In de procesbrief zijn modelbesluiten aangekondigd voor de interne besluitvorming door de deelnemende corporaties. Hieronder kunt u zowel het bestuursbesluit als het besluit van de raad van commissarissen downloaden.

Download Besluit bestuur leningenruil (docx)

 

Download Besluit RvC leningenruil (docx)