In de week van vrijdag 19 november tot en met vrijdag 26 november 2021 werden alle transacties in het kader van de leningruil voor Vestia uitgevoerd.

Op 26 november werd door alle partijen bij de raamwerkovereenkomst bevestigd dat alle opschortende voorwaarden zijn vervuld. Daarmee was de leningruil een feit. In de weken daarna vond de administratieve afwikkeling plaats en op 21 december werden de hoofdsommen van de individuele corporatieleningen uitbetaald aan de deelnemende corporaties en ontvingen zij de ondertekende overeenkomsten.

Leningruil succesvol uitgewerkt

De leningruil, zoals voorgesteld in de tussenrapportage van de bestuurlijk regisseur d.d. 30 juni 2021, is daarmee succesvol verder uitgewerkt en afgerond. Het was een omvangrijk traject, waarbij een groot aantal partijen vanuit verschillende rollen verantwoordelijkheid namen bij de realisatie van een gezamenlijk doel. Hierbij past een zorgvuldige verantwoording achteraf. Deze verantwoording is begonnen op maandag 29 november, toen alle deelnemende corporaties een op maat ingevulde financiële bijsluiter ontvingen. Het model van de bijsluiter is als bijlage 1 opgenomen bij deze notitie.

Leeswijzer verantwoording

De verantwoording wordt afgerond met deze notitie waarin wordt uiteengezet hoe aan de vooraf gestelde voorwaarden werd voldaan en hoe het rekenmodel van de leningruil werd gevuld met de vaststelling van de vier externe parameters.

Bekijk volledige notitie