Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voltooiing van de leningruil, de splitsing en het saneringsbesluit van Vestia.

Afgelopen week is de leningenruil tussen Vestia en circa 250 corporaties succesvol voltooid; een belangrijke mijlpaal. De corporaties hebben een lening geruild tegen een duurdere lening van Vestia. Hierdoor is de financiële last van Vestia verlicht. Ook wordt na negen jaar de sanering afgerond. Daarnaast hebben diverse corporaties sociale huurwoningen van Vestia overgenomen in een aantal gemeenten. De woningen van Vestia blijven zo behouden voor de sociale huursector. De corporatiesector heeft hiermee in woord en daad solidariteit getoond aan Vestia en de huurders.

Bekijk de kamerbrief over leningruil, splitsing en saneringsbesluit Vestia.