Met het rekenmodel kan iedere woningcorporatie het aandeel in de leningruil indicatief doorrekenen

Met dit rekenmodel kunt u het aandeel van uw corporatie in de leningruil indicatief doorrekenen. Daarmee is het rekenmodel bruikbaar bij het opstellen van uw meerjarenbegroting en de dPi.

Het model is gevuld met de waarden die horen bij de indicaties die werden gegeven in de procesbrief van 14 september. Op het eerste tabblad kunt u de defaultwaarde voor het aantal vhe’s vervangen door het aantal vhe’s van uw corporatie.

Op het tabblad ‘verloop’ vindt u nu het verloop van de in de leningruil verkregen lening, gedurende de hele looptijd van 40 jaar. We geven telkens het in het jaar betaalde bedrag, het bedrag dat ten laste van het resultaat komt en de schuldrest aan het einde van het jaar (gesplitst in nominaal en boekwaarde agio).

Dit rekenmodel dient ter oriëntatie en is een hulpmiddel bij het invullen van de dPi 2021. Het is een vereenvoudigd model. Bij de effectuering van de leningruil zult u een financiële bijsluiter ontvangen, die verfijnder is, maar niet wezenlijk afwijkt van dit rekenmodel. Daarmee dient het rekenmodel ter illustratie en kunnen aan de uitkomsten van het model geen rechten worden ontleend.

Download Rekenmodel leningruil (XLSX)