Op 22 oktober is door de transactieadvocaat, Houthoff, de juridische documentatie voor de leningruil verzonden. Dat gebeurde per mail (vanaf leningruil@houthoff.com) naar degene die bij Aedes is geregistreerd als bestuurlijk contactpersoon. Deze wordt verzocht om de ontvangst van de mail te bevestigen. Vervolgens wordt gevraagd om de volmacht en de fiscale vaststellingsovereenkomst ondertekend, per post en per mail, te retourneren vóór 15 november. De dealweek, waarin de hoofdsom en het rentepercentage worden bepaald en de corporaties gebonden worden aan de overeenkomsten, start op maandag 22 november.

Met de documentatie is de volgende visual verzonden:

Bestaande leningen Vestia

Stap 1 Bundeling

Stap 2 Aantrekken individuele corporatie leningen

Stap 3 Leningruil.jpg

Situatie na Leningruil