Over Leningruil Vestia

Via deze website houden we u op de hoogte van de gang van zaken rondom de leningruil van Vestia en haar collega-corporaties en stellen we documentatie beschikbaar. De leningruil is onderdeel van het plan om het financiële probleem van Vestia structureel op te lossen, zodat ze haar taken voor huurders en gemeenten weer waar kan maken.

Het plan voor de structurele oplossing bestaat in hoofdlijn uit drie elementen.

  1. Overdracht van woningen in de zogenaamde maatwerkgemeenten aan collega-corporaties;
  2. Een bijdrage van andere corporaties via een leningruil;
  3. Splitsing van Vestia in drie corporaties.

Wat betekent de leningruil concreet?

Het plan is dat collega-corporaties dure leningen van Vestia ruilen met eigen marktconforme leningen. Daarmee wordt de hoge rentelast van Vestia structureel verlaagd met € 28 mln. per jaar gedurende 40 jaar. Door de rentelast over een lange termijn uit te smeren, worden de kosten voor corporaties over lange tijd verspreid. Tijdens een Aedescongres op 9 februari 2021 gingen corporaties in overgrote meerderheid akkoord met het voorstel. Sindsdien heeft 94% van de corporaties besloten om een bijdrage te leveren aan de leningruil. Bekijk ook de veelgestelde vragen.

Bestuurlijk regisseur

Het ministerie, Aedes en Vestia hebben gezamenlijk Marc Eggermont opdracht gegeven het proces van het ruilen van de leningen tussen Vestia en corporaties te begeleiden. Eggermont (1959) was van 2003 tot 2019 directeur-bestuurder van verschillende woningcorporaties, het langst bij Woonbedrijf in Eindhoven. Sinds 2019 werkt hij aan de afwikkeling van het opheffen van woningcorporatie WSG. Neem voor vragen contact op met Marc Eggermont.

Eenvoudige oplossing

Vestia sluit uiteindelijk met alle corporaties individueel een contract over een leningruil. Het doel van Vestia is om de leningruil eind 2021 af te ronden. We zoeken naar een zo eenvoudig mogelijke oplossing, die het liefst door iedere corporatie kan worden toegepast en die makkelijk uitlegbaar is. Bekijk hier de documentatie.