Oplossing voor woningcorporatie Vestia loopt op koers

250 woningcorporaties leveren een bijdrage om de financiële problemen van woningcorporatie Vestia structureel op te lossen. Ook aan de financiële en fiscale voorwaarden van het voorstel kan worden voldaan. Daarmee staan alle lichten op groen voor de uitvoering van het plan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) , Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), branchevereniging Aedes en woningcorporatie Vestia ondertekenden op 30 juni 2021 een akkoord waarin ze het vertrouwen uitspreken dat het voorstel om de financiële problemen van Vestia structureel op te lossen uitgevoerd kan worden. Toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) sluit zich in een brief daarbij aan. Het akkoord is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat Vestia haar taken voor huurders en gemeenten waar kan maken.

Voortgang plan Vestia

Alles bij elkaar betekent dit dat alle lichten op groen staan voor de formele besluitmomenten die nog volgen. Op 8 juli 2021 informeerde minister Ollongren de Tweede Kamer per brief over de voortgang.